Lånas dina böcker ut på bibliotek?
Då är du berättigad till utlåningsersättning.

Författare och översättare

Författare och översättare

utlåningsersättning från Sanasto

Tonsättare, arrangörer och textförfattare

Tonsättare, arrangörer och textförfattare

utlåningsersättning från Teosto

Vad är utlåningsersättning?

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning som betalas ut för bibliotekslån av verk. Den är en ersättning för att verk används gratis och för den inkomstförlust som detta orsakar upphovspersonen. Ersättningen betalas ut för lån som görs på allmänna bibliotek och högskolebibliotek i Finland.

Vem får utlåningsersättning?

Utlåningsersättningen betalas för utlånade böcker, ljudböcker, noter och inspelningar. För en boks del betalas det ersättning för både text och bilder. Ersättning betalas alltså till författare, översättare, illustratörer och tonsättare.

Hur får jag utlåningsersättning?

Om du är författare eller översättare, får du utlåningsersättning från Sanasto. Om du är illustratör, får du utlåningsersättning från Kopiosto. Om du är tonsättare, arrangör eller textförfattare till musik, får du utlåningsersättning från Teosto.

Hur stor är ersättningen?

Utdelningen av utlåningsersättningen baserar sig på den utlåningsstatistik som fås från bibliotek. Utlåningsersättningsanslaget uppgår till sammanlagt 14,2 miljoner euro, och ersättningen delas ut till upphovspersonerna enligt antalet lån.

Hur finansieras utlåningsersättningen?

Undervisnings- och kulturministeriet betalar anslaget för utlåningsersättningen, som ingår i statens budget, till tre upphovsrättsorganisationer, som betalar den vidare till upphovspersonerna.

Vad är bakgrunden till utlåningsersättningen?

Utlåningsersättningen baserar sig på upphovsrättslagen och EU:s uthyrnings- och utlåningsdirektiv. Direktivet förutsätter att upphovspersonen ska få en skälig ersättning för utlåningen av sina verk. I Finland har utlåningsersättningar betalats ut sedan 2007.

Vad är skillnaden mellan utlåningsersättningen och biblioteksstipendiet?

Utlåningsersättningen är inte samma sak som biblioteksstipendiet. Biblioteksstipendiet, som delas ut av Centret för konstfrämjande, är en behovsprövad stödform för konst. Utlåningsersättningen är däremot en upphovsrättsersättning, som betalas ut till upphovspersoner på basis av bibliotekslånen.

Representerar du medier? Mera information hittar du på de olika upphovsrättsorganisationernas sidor.