Lainataanko sinun teostasi kirjastosta?
Olet oikeutettu lainauskorvaukseen.

Kirjailijat ja kääntäjät

Kirjailijat ja kääntäjät

Korvaus Sanastosta

Kuvantekijät

Kuvantekijät

Korvaus Kopiostosta

Säveltäjät, sovittajat ja sanoittajat

Säveltäjät, sovittajat ja sanoittajat

Korvaus Teostosta

Mikä on lainauskorvaus?

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Korvausta maksetaan Suomessa yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen lainoista.

Ketkä saavat lainauskorvausta?

Lainauskorvausta maksetaan lainatuista kirjoista, äänikirjoista, nuoteista ja äänitteistä. Kirjojen osalta korvausta maksetaan sekä tekstistä että kuvituksista. Korvausta saavat siis kirjailijat, kääntäjät, kuvittajat ja musiikintekijät.

Miten saan lainauskorvausta?

Jos olet kirjailija tai kääntäjä, saat lainauskorvausta Sanastosta. Jos olet kuvantekijä, saat lainauskorvausta Kopiostosta. Jos olet säveltäjä, sovittaja tai sanoittaja, saat lainauskorvausta Teostosta.

Paljonko korvausta maksetaan?

Lainauskorvauksen jakaminen perustuu kirjastoista saataviin lainaustilastoihin. Lainauskorvausmääräraha on kokonaisuudessaan 14,2 miljoonaa euroa, ja siitä korvaukset jaetaan tekijöille lainamäärien mukaan.

Miten lainauskorvaus rahoitetaan?

Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa valtion budjetoiman lainauskorvausmäärärahan kolmelle tekijänoikeusjärjestölle, jotka tilittävät korvaukset tekijöille.

Mikä on lainauskorvauksen tausta?

Lainauskorvaus perustuu tekijänoikeuslakiin ja EU:n vuokraus- ja lainausdirektiiviin. Direktiivi edellyttää, että tekijällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen teostensa lainaamisesta. Suomessa lainauskorvausta on maksettu vuodesta 2007 alkaen.

Mitä eroa on lainauskorvauksella ja kirjastoapurahalla?

Lainauskorvausta ei pidä sekoittaa kirjastoapurahaan. Taiteen edistämiskeskuksen jakama kirjastoapuraha on harkinnanvarainen taiteen tukimuoto. Lainauskorvaus sen sijaan on tekijänoikeudellinen korvaus, joka maksetaan toteutuneiden kirjastolainojen perusteella.

Edustatko mediaa? Lisätietoa löydät tekijänoikeusjärjestöjen sivuilta.